אז מה צריך לבדוק לפני תחילת הנסיעה?

גרר רכב למוסך
יתרונות הרדאר במניעת תאונות דרכים
מאי 29, 2016
גרר רכב למוסך
ביטוחים שיש לרכוש כאשר קונים רכב
מאי 30, 2016
הצג הכל

אז מה צריך לבדוק לפני תחילת הנסיעה?

גרר רכב למוסך

מדי יום, לפני כל נסיעה, בדקו את:

  • תקינות הצמיגים
  • ניקיון המראות והשמשה הקדמית
  • תקינות המכוונים ונורות האזהרה
  • שמן תיבת ההילוכים (ברכב אוטומטי)

מדי שבוע בדקו את:

  • מפלס שמן המנוע
  • נוזלי הבלמים והקירור
  • תקינות התאורה הכללית

מדי חודש בדקו את:

  • מפלס האלקטרוליט (נוזלים) במצבר
  • מפלס נוזל מתיזי השמשות (ומלאו את המיכל כנדרש)

מה עושים כשיש נורת אזהרה כתומה ?

במקרה בו נדלקת נורת אזהרה כתומה, ניתן לנהוג ברכב עד למוסך המכונאות הקרוב להתייעצות.

ואם נדלקת נורת אזהרה אדומה ?

עם להתייעצות טלפוני קשר ויצירת המנוע של מיידית הדממה מחייב הדבר אדומה, אזהרה נורת נדלקת בובמקרה

מוסך מכונאות קודם להנעת הרכב מחדש.